PDR

Real-Time Pedestrian Tracking Terminal Based on Adaptive Zero Velocity Update

*SENSORS* Ran Wei, Hongda XU, **Mingkun Yang**, Xinguo Yu, Zhuoling Xiao* , Bo Yan

Visual Inertial Map Matching for Indoor Positioning using Architectural Constraints

Kunxin Li, **Mingkun Yang**, Ran zhu, Heng Lian, Nan Wu, Zhuoling Xiao*, Bo Yan, Liang Zhou

Symmetrical-Net: Adaptive Zero Velocity Detection for ZUPT-Aided Pedestrian Navigation System

*IEEE Sensors Journal* **Mingkun Yang**, Ran Zhu, Zhuoling Xiao* , Bo Yan

The Research of Stance-Phase Detection to Improve ZUPT-Aided Pedestrian Navigation System

*2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems* (ISCAS) **MingKun Yang**, Jianbo Liang, Zhuoling Xiao*, Bo Yan, Liang Zhou, Shuisheng Lin, Xinchun Liu