Intelligent Recognition

Real-Time Pedestrian Tracking Terminal Based on Adaptive Zero Velocity Update

*SENSORS* Ran Wei, Hongda XU, **Mingkun Yang**, Xinguo Yu, Zhuoling Xiao* , Bo Yan

MetricNet: A Loop Closure Detection Method for Appearance Variation using Adaptive Weighted Similarity Matrix

Ying Li, Ran Zhu, **Mingkun Yang**, Zhuoling Xiao*, Yuhan Zhang, Bo Yan,

Symmetrical-Net: Adaptive Zero Velocity Detection for ZUPT-Aided Pedestrian Navigation System

*IEEE Sensors Journal* **Mingkun Yang**, Ran Zhu, Zhuoling Xiao* , Bo Yan

Efficient Human Activity Recognition Solving the Confusing Activities via Deep Ensemble Learning

*IEEE Access* Ran Zhu, Ying Li, **Mingkun Yang**, Zhuoling Xiao*, Yawen Tan, Liang Zhou, Shuisheng Lin, Hongkai Wen

The Research of Stance-Phase Detection to Improve ZUPT-Aided Pedestrian Navigation System

*2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems* (ISCAS) **MingKun Yang**, Jianbo Liang, Zhuoling Xiao*, Bo Yan, Liang Zhou, Shuisheng Lin, Xinchun Liu